ØresundsBron SV DA

25 år,
der forbinder
Danmark og Sverige

Den  1. juli i 2000 blev Øresundsforbindelsen indviet. Siden har den forenet Danmark og Sverige og skabt tætte bånd mellem de to lande i Øresundsregionen. Forbindelsen består – groft sagt – af tre dele, nemlig tunnelen, øen Peberholm og selve Øresundsbroen. Dem kan du læse mere om her.


Tunnelen

Tunnelen er 4,05 kilometer lang. Heraf er 3.510 meter lukket tunnel, mens der i hver ende er 270 meter op- og nedkørsel. Tunnelrøret rummer to jernbanerør, to motorvejsrør samt et service- og flugtvejsrør. Selvom tunnelen virker som een lang forbindelse, er den sat sammen af 20 elementer, som hver er 176 meter lange, 8,6 meter høje og 38,8 meter brede. Hvert element vejer 55.000 ton. De er støbt på land, hvorefter de blev sænket ned i en udgravet rende på havbunden og sat sammen til eet langt tunnelrør.

Peberholm
Peberholm er en kunstig ø, som udgør den midterste del af Øresundsforbindelsen. Den blev anlagt i 1995 for at have et sted, hvor tunnelrøret og højbroen kunne mødes. Øen består af 7,5 millioner kubikmeter havbundsmateriale, som blev gravet op, da man lavede den kunstige rende, hvor tunnelen skulle placeres. Til at begynde med var Peberholm derfor helt bar, men i dag findes der mange planter og dyr og planter, som har fundet vej til øen fra Danmark og Sverige. Peberholm er blandt andet hjem for en stor population af harer, mus og kaniner, ligesom der er blevet observeret mere end 500 arter insekter og 30 arter af edderkopper – nogle af dem sjældne og truede.

Øresundsbroen
Øresundsbroen er en kombineret jernbane og motorvejsbro. I 1995 bliver det første spadestik til Øresundsforbindelsen taget, og i 1997 er man klar til at placere den første bropille. I 2000 står den nye forbindelse mellem Danmark og Sverige færdig. Spandet – altså afstanden mellem bropillerne – er 490 meter, hvilket er et af de længste i verden. På det højeste punkt er vejbanen 57 meter over havets overflade, men de højeste bropiller rager 203,5 meter over Øresund. 

Følg Broløbet 2025