Privatlivspolitik
1. Generelt
 • Denne politik beskriver, hvordan Sparta Atletik & Løb og Malmö Allmänna Idrottsförening (MAI) indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os ved tilmelding til Broløbet | Broloppet 2025 (Broløbet) og/eller som indsamles om dig via Broløbets hjemmeside, www.brolobet2025.dk, www.broloppet2025.se eller www.bridgerun2025.com.

2. Kontaktoplysninger
 • Kontaktoplysninger på de dataansvarlige
  Sparta Atletik & Løb
  Gunnar Nu Hansens Plads 11
  2100 København Ø
  Tlf. nr.: +45 41 34 40 50
  E-mail: [email protected]
  CVR: 10050979

  Malmö Allmänna Idrottsförening
  Eric Perssons väg 53 217 62
  Malmö
  Tlf. nr.: +46 (0)40 – 86 900
  E-mail: [email protected]
  Organisationsnummer: 846000 – 3752

  2.2
  Sparta Atletik & Løb og MAI har fælles dataansvar for de persondata, som vi indsamler og behandle i forbindelse med Broløbet. Politikken for vores fælles dataansvar findes her.

  2.3
  Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i punkt. 5, kan du kontakte os.

3. Indsamling af data
 • Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden, Vi indsamler ligeledes oplysninger om, hvilke sider du besøger og hvor du klikker. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner. Læs mere i vores cookiepolitik her.

  3.1.1 Formålet er

  3.1.1.1 at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion,

  3.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.

 • Når du tilmelder dig Broløbet via vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks.; navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., nationalitet, køn, alder, klub eller virksomhed, forventet sluttid, produktvalg f.eks. transport, betaling, betalingsmåde, oplysninger om købstidspunkt, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra tilmeldingen er foretaget.

  3.2.1 Formålet er,

  3.2.1.1 at vi kan registrere dig som deltager og levere det pågældende produkt, et startnummer til Broløbet, du har købt og dermed opfylde vores aftale med dig, og

  3.2.1.2 at kunne vise udvalgte af dine personoplysninger på deltager- og resultatlister (navn, køn, startnummer, klub eller evt. firmanavn, fødselsår og nationalitet, og

  3.2.1.3 at kunne sende dig nødvendig løbsinformation frem mod løbet, og

  3.2.1.4 at vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

  3.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og litra c.

 • Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, og foretrukne sprog. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, oplysning om hvorvidt du åbner nyhedsbrevet.

  3.3.1 Formålet er

  3.3.1.1 at kunne levere nyhedsbreve til dig, og

  3.3.1.2 at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til markedsføring af vores ydelser, samt

  3.3.1.3 at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

  3.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.

 • I forbindelse med afvikling af Broløbet vil der blive taget billeder og video. Når du deltager i Broløbet vil du optræde på nogle af disse optagelser. Mediemateriale, hvori deltagere optræder som en del af vores arrangementer, præsenteres eksempelvis på vores hjemmesider, i vores apps og på sociale medier, som administreres af Sparta Atletik & Løb og MAI.

  3.4.1 Formålet er

  3.4.1.1 at kunne levere personlige livebilleder og -video, på deltagerens resultatprofil i app og web som led i aftalen med deltageren, og

  3.4.1.2 at kunne levere recap video og stemningsbilleder fra løbet, og

  3.4.1.3 at indsamle eventbilleder- og video med henblik på at kunne markedsføre næste års event, samt

  3.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og litra f.

4. Modtagere af personoplysninger
 • Dine personoplysninger kan videregives i følgende sammenhænge.

  4.1.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til brugerstatistik for hjemmesiden, Medieopbevaring, samt hosting, teknisk drift og forbedringer af tilmeldings- og deltagerplatformen og udsendelse af nyhedsbreve. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Tre af disse databehandlere er Google Analytics v/Google LLC, Flickr og Sportstiming.

  4.1.2 Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. Oplysninger om et køb, herunder hvem der har foretaget købet, kan videregives til kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det konkrete køb.

 • 4.2.1 Dine oplysninger overføres ikke til usikre tredjelande eller organisationer uden for EU/EØS. Dog kan oplysninger som er tilgængelige på vores offentlige deltager- og resultatlister tilgås.

5. Dine rettigheder
 • 5.1.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

  Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under punkt. 2.

 • 5.2.1 Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 • 5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Dine personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til Broløbet, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din deltagerprofil.

 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet eller anonymiseret af os.

  5.4.1 Sletning

  5.4.1.1 Når du deltager i Broløbet, har du ret til at få personoplysninger slettet af os efter endt deltagelse i eventet (enten ved annullering af din tilmelding eller efter løbsdagen), hvorefter du GDPR-slettes og alle dine oplysninger slettes. Bemærk, at dette også medfører at du ikke længere vil fremgå på deltager- og resultatlister og dette kan ikke senere genskabes. Du skal kontakte os jf. punkt 2 for at blive GDPR-slettet.

  5.4.1.2 Du har ret til at få slettet live billed- og videomateriale af dig taget ifm. Broløbet. Livebilleder og -video kan slettes via ens deltagerprofil.

  5.4.1.3 Hvis du tilbagekalder dit samtykke til cookies eller nyhedsbrevet sletter vi dine oplysninger. Vi opbevarer dog dokumentation for din tilmelding i 2 år efter sidste nyhedsbrev har været sendt.

  5.4.2 Anonymisering

  5.4.2.1 Når du deltager i Broløbet har du til enhver tid ret til at få anonymiseret dine data på offentlige tilgængelige platforme før og efter løbsdagen. Ved anonymisering vil dit navn vises kun som initialer på alle offentlige deltager- og resultatsider og fornavn fremgår ikke på startnummeret. Du kan anonymisere dine data via din deltagerprofil.

  5.4.2.2 Dine personoplysninger anonymiseres automatisk 36 måneder efter løbsdagen i vores deltager- og tilmeldingsplatform. Du vil dog fortsat fremgå på deltager- og resultatlister medmindre du aktivt anonymiserer din tilmelding via din deltagerprofil.

 • 5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.

 • 5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt format.

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod:

  5.7.1.1 vores behandling af det billed- og videomateriale taget af dig ifm. Broløbet. Herunder både personlige livebilleder og -video samt billeder og video taget af professionelle fotografer på løbsdagen.

  5.7.1.2 vores behandling af dine personoplysninger ifm. din deltagelse i Broløbet. Bemærk at der er flere muligheder for sletning og anonymisering af dine personoplysninger ifm. din deltagelse i Broløbet jf. punkt 5.4.

  5.7.1.3 af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i punkt. 3.

 • 5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrev eller dit cookie samtykke, du har givet os. En tilbagekaldelse af samtykke ifm. tilmelding vil medføre en annullering af din deltagelse i Broløbet såfremt det er inden løbsdatoen, da det ikke vil være muligt for os ellers at levere produktet uden dine personoplysninger.

 • 5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

6. Sletning af persondata
 • Dine persondata slettes således:

  6.1.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jf. punkt. 3.1. slettes, når cookien udløber senest efter 2 år. Se under vores cookiedeklaration.

  6.1.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. punkt. 3.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring.

  6.1.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til Broløbet jfr. punkt. 3.2 vil blive anonymiseret 36 måneder efter løbsdagen men bibeholdes i sin anonymiseret tilstand med henblik på statistiske formål. Bemærk, at dine persondata (navn, køn, aldersgruppe, klub, nationalitet og resultat) fortsat vil fremgå på deltager- og resultatlister medmindre du GDPR-slettes eller anonymiserer din tilmelding. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

  6.1.4 Billed- og videomateriale taget af professionelle fotografer bevares medmindre at der gøres indsigelse, hvorefter billedet/videoen fjernes, hvis det er berettiget. Livebilleder og -video slettes automatisk efter 36 måneder.

7. Sikkerhed
 • 7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

  7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

8. Ændringer i persondatapolitikken
 • 8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette på Hjemmesiden.

  8.2 Hvis du har tilmeldt dig Broløbet, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

9. Versioner
 • 9.1 Dette er version 1 af persondatapolitikken dateret den 1. februar 2024.

Følg Broløbet 2025