Handelsbetingelser for tilmelding og deltagelse i Broloppet/Broløbet 2025
Tilmeldingsbetingelser

Broloppet/Broløbet 2025 arrangeres af Sparta Atletik & Løb (10050979) og Malmö Allmänna Idrottsförening, MAI (846000 – 3752) nedenfor benævnt som Arrangørerne.

Ved tilmelding og deltagelse i Broloppet/Broløbet 2025 gælder følgende vilkår.

 • Arrangørerne indsamler personlige oplysninger ved tilmelding til Broloppet/Broløbet 2025. Personoplysningerne opbevares af Arrangørerne og videregives eller sælges aldrig til tredjepart i andre tilfælde end hvad nævnes nedenfor eller i forbindelse med anonymiseret statistik.

  Deltagerne skal ved tilmelding give nedenstående personoplysninger:

  • Navn
  • Køn
  • Klub
  • Land
  • Evt. firmanavn
  • Fødselsår
  • Nationalitet
  • Mobiltelefonnummer
  • E-mailadresse

  Navn, køn, startnummer, klub, land, evt. firmanavn, fødselsår og nationalitet vil fremgå på deltager- og resultatlister. På startnummeret fremgår deltageres startnummer, fornavn og nationalitet. Startnumre, deltager- og resultatlister er offentlig tilgængelige. Det er muligt at få sit navn anonymiseret samt deltage med blank nationalitet i fald man ønsker det.

  E-mail og mobilnummer anvendes til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere, og deltageren har ikke mulighed at afmelde sig informationsmails, da de er nødvendige for at sikre, at eventet kan afvikles problemfrit. E-mail og mobilnumre deles ikke med andre.

  For mere information om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer persondata, henviser vi til vores privatlivspolitik nedenfor.

 • Tilmelding til Broloppet / Broløbet 2025 sker via løbets hjemmeside www.brolobet2025.dk.

  For at deltage i løbet skal man senest fylde 17 år i 2025. Deltagere under 18 år skal have deres forældres/værges tilladelse for at kunne deltage i løbet.

  Blinde og fysisk udfordrede personer kan deltage på lige fod med andre løbere og gerne med en ledsager, hvis man har brug for det. Det er dog ikke tilladt at have en ledsager på cykel eller en servicehund med i feltet. Ledsageren skal også være tilmeldt, da vi af sikkerhedsmæssige årsager skal vide, hvem der befinder sig på broen.

  Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt at løbe over broen med rygsæk, løbetaske, løbebælte eller lignende. Ligeså er udstyr, såsom løbevogne og håndcykler, heller ikke tilladt da disse ikke må befinde sig på broen.

 • Startgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Startgebyret betales i hhv. DKK eller SEK. Der opkræves derudover et administrationsgebyr i hhv. DKK eller SEK der er inkl. moms per deltager.

  Det er muligt at betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, Visa Electron, MobilePay Online, Swish og Maestro.

  Betalingssystemet er sikret mod misbrug med en såkaldt TLS-løsning. TLS er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, som du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (med undtagelse af NETS, ePay & Worldline) kan skaffe komplette oplysninger om dit betalingskort. TLS-systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres. Betalingsmodulet varetages af NETS Easy og ePay.

 • Umiddelbart efter tilmelding modtager deltageren en ordrebekræftelse via e-mail. Modtager man ikke en kvittering, eller opdager du fejl ved den, bedes du kontakte kundeservice (se kontaktoplysninger nedenfor). Deltageren modtager desuden et personligt login til sin tilmeldingsprofil, som ligger hos Sportstiming. Det er deltagerens ansvar at kontrollere, at alle oplysningerne til enhver tid er korrekte og opdatere profilen tilsvarende eller underrette Arrangørerne, såfremt oplysningerne ændrer sig.

 • Tilmeldingen er bindende og deltageren har ingen fortrydelsesret ved køb af et startnummer. Startgebyret kan heller ikke refunderes af andre grunde. Hvis deltageren ikke længere ønsker at deltage i løbet, er det i stedet muligt at overdrage startnummeret, som beskrevet nedenfor.

 • Det er muligt at overdrage sit startnummer til en anden person mod et gebyr. Gebyret betales af den løber, der ønsker at overdrage startnummeret. Overdragelsen sker gennem løberens online deltagerprofil. Det er muligt at overdrage startnummeret direkte til en specifik person eller udbyde startnummeret på vores resale portal. Overdragelsen er ikke fuldført, før den nye deltager har betalt for startnummeret og modtager en mail med gyldig voucherkode udstedt af arrangørerne.

  Billetter til kultur- og idrætsarrangementer må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb jf. dansk lovgivning, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangørerne. Dette er også gældende for overdragelse af startnumre til Broloppet/Broløbet 2025.

  Gratis startnumre (frinumre) og startnumre købt med rabat eller på anden måde til reduceret pris kan ikke overdrages til en anden løber.

  Et startnummer må ikke kommercielt videresælges eller anvendes kommercielt til pakkesalg (dvs. sælges sammen med andre varer eller serviceydelser), konkurrencer, videresalg eller lignende, medmindre Arrangørerne har givet særlig tilladelse hertil.

  Uautoriseret brug af et startnummer kan føre til annullering af startnummeret eller diskvalifikation.

  Arrangørerne er ikke ansvarlige for misbrug eller svindel i forbindelse med overdragelse af et startnummer, heller ikke hvis startnummeret er formidlet på løbets officielle platforme, herunder Facebook eller Instagram.

Deltagerbetingelser
 • Et startnummer er personligt. Af sikkerhedsmæssige årsager skal startnummeret være registreret med deltagerens oplysninger, så arrangørerne ved, hvem der til en hver tid befinder sig på ruten. Det er derfor ikke tilladt at give sit startnummer videre til en anden løber uden at lave en officiel overdragelse (se under punkt 6), så startnummeret opdateres med den nye løbers informationer.

  Alle deltagere skal løbe med deres startnummer på. Deltageren skal selv afhente startnummeret i dagene op til løbet. Arrangørerne vil tættere på løbsdagen orientere om tidsrum og lokation for, hvor startnumrene kan afhentes. Udlevering af startnumre kræver fremvisning af det startkort, der udsendes per e-mail til deltageren forud for arrangementet. Uautoriseret brug af et startnummer kan og vil føre til diskvalifikation.

  Afhentning af startnummer på selve løbsdagen sker på eget ansvar, og forsinkelser som følge af eksempelvis trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende påhviler alene deltageren.

 • Deltageren skal være opmærksom på, at der er en netto tidsgrænse på Broloppet / Broløbet på 3 timer, som starter når deltageren passerer startstregen. Hvis vi vurderer, at du i løbet af ruten, ikke kan gennemføre løbet på under 3 timer har vi ret til at tage dig ud af løbet.

  Kan man ikke gennemføre løbet inden for tidsgrænsen eller bliver man nødt til at udgå af anden grund, vil der være opsamlingsbusser der henter de pågældende løbere på broen. Busserne kan dog først køre efter sidste løber har passeret, og man skal derfor forvente ventetid på at blive opsamlet.

 • Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Broloppet | Broløbet 2025, kan efterfølgende frit benyttes af Arrangørerne, sponsorer og partnere, herunder også til markedsføringsformål. Fotos og video, som Arrangørerne benytter, kan blive offentliggjort på trykt materiale såvel som online, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter. Alle Fotos og videoer er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål af tredjepart uden Arrangørernes godkendelse.

 • Vi gør opmærksom på, at hvis du er medlem i Sparta Atletik & Løb eller MAI og tilmelder dig løbet er de generelle medlemsbetingelser for medlemsskabet af Sparta Atletik & Løb eller MAI også gældende ifm. Broloppet | Broløbet 2025.

Ansvar og aflysninger
 • Deltageren bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet.

  Deltageren skal være sund og rask og være i stand til at fuldføre hele distancen på egen hånd. På bagsiden af løbernes startnummer kan deltagerne anføre særlige forhold vedrørende deres helbred.

 • Arrangørerne kan aflyse løbet ved force majeure, det vil sige på baggrund af forhold på løbsdagen eller i dagene op til løbet, der gør afviklingen af løbet umulig eller uforsvarlig, såsom myndighedspåbud eller -forbud, uvejr, ulykker eller omstændigheder i øvrigt, som er ude af Arrangørernes kontrol.

  Herudover forbeholder Arrangørerne sig retten til at aflyse løbet, hvis vejret vurderes for farligt (kraftige vindstød, kraftig regn, hedebølge eller lignende) til at eventet forsvarligt kan afvikles uden at bringe løbernes helbred i fare, når broen krydses.

  I alle tilfælde, hvor løbet aflyses, har deltager ikke ret til refundering af startgebyret eller andre omkostninger i forbindelse med sin tilmelding i løbet. Arrangørerne vil dog i muligt omfang tage passende og rettidige forholdsregler med henblik på at minimere de økonomiske omkostninger som følge af aflysningen. Et eventuelt overskud kan medføre delvis tilbagebetaling af deltagergebyret tilsvarende overskuddet.

  Hvis Arrangørerne forud for løbsdagen vurderer, at det ikke er muligt at afvikle eventet grundet force majeure eller, at det vurderes for farligt jf. ovenstående, forbeholder Arrangørerne sig retten til at udskyde eventet. I tilfælde af en udskydelse af eventet vil et evt. overskud ikke blive tilbagebetalt til deltagerne.

 • Arrangørerne forbeholder sig ret til løbende at offentliggøre samt ændre praktiske detaljer ifm. afviklingen af arrangementet. Forbeholdet gælder både online på hjemmesiden, sociale medier såvel som på trykt materiale frem mod løbsdagen. Alt vigtigt praktisk information og oplysninger om evt. ændringer vil blive kommunikeret på hjemmesiden samt sendt ud på mail og/eller SMS til deltagerne. Det er deltagerens ansvar at holde sig opdateret om evt. ændringer.

 • Ved tilmelding bliver du bedt om ved afkrydsning at acceptere ovenstående deltagerbetingelser. Ved afkrydsning accepterer du betingelserne fuldt ud, herunder at du deltager på eget ansvar, og at du accepterer vilkårene for udsættelse og aflysning.

 • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på:

  Sparta Atletik & Løb
  Gunnar Nu Hansens Plads 11
  2100 København Ø
  +45 41 77 20 25

  [email protected]
  www.brolobet2025.dk

  Malmö Allmänna Idrottsförening (MAI)
  Eric Perssons väg 53 217
  62 Malmö
  +46 (0)40 – 86 900

  [email protected]
  www.broloppet2025.se

Følg Broløbet 2025